Team

Artistieke leiding:

Paul Coenjaarts  Artistiek leider
B.A. én M.S.  Sybrand van der Werf  Regisseur

Projectorganisatie:

Hetty van der Velden

Produktieleider:

Wouter Ramakers – LimburgLive

Bestuur:

Voorzitter: Drs. Reg van Loo, Burgemeester Vaals
Secretaris: Laurens Schumacher, Bestuurder Jan van Eyck Academie Maastricht
Penningmeester: Jeroen Winkels, Hoofd Academische zaken bij de Open Universiteit

Adviesraad:

Leo Benders, Voormalig Directeur Huis voor de Kunsten
M.A. Eveline Heylen, Superoxide, paramagnetic for arts Universiteit Gent (B.)
Prof. Dr. Karin Bijsterveld, Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen Universiteit Maastricht
Drs. Jean Jacobs, Voormalig Wethouder Cultuur Maastricht
Prof. Dr. Joseph Vromans, Emeritus hoogleraar Universiteit Luik – Coördinator Euregionale Projecten, Dienst Cultuur Stad Luik (B).